Slovenska prosveta

Dogodki

  Peterlinova dvorana
  Trst/Trieste, ul. / via Donizetti 3

  Društvo slovenskih izobražencev


  v sodelovanju s Slovensko zamejsko skavtsko organizacijo,

  družine Nadje Maganja in Skupnostjo sv. Egidija

  VABI NA PODELITEV 10. NAGRADE NADJE MAGANJA

  sestri Gabrijeli Koncilija in tržaškim šolskim sestram Kristusa Kralja

  Ponedeljek, 18. februarja ob 20.00 uri v Peterlinovi dvorani, Donizettijeva 3

  Slovenska prosveta


  ŠTIPENDIJA ALBINA LOČIČNIKA

  ZA AKADEMSKO LETO 2018/2019

  Slovenska prosveta razpisuje že sedmo leto študijske štipendije iz Sklada Albina Ločičnika v spomin na dobrotnika in zavednega Slovenca inž. Albina Ločičnika.

  Štipendije so namenjene slovenskim univerzitetnim študentom in študentkam inženirstva s stalnim bivališčem v Furlaniji Julijski krajini, ki so se v študijskem letu 2018/19 vpisali na študij omenjene smeri. Prošnjam, katere je treba nasloviti na Slovensko prosveto, ul. Donizetti 3, 34133 Trst do 28. februarja 2019, je treba priložiti:

  • kratek življenjepis – europass (s podatki o dosedanjem šolanju in delovanju v slovenskih organizacijah)

  • potrdilo o vpisu na fakulteto oziroma potrdilo o opravljenih izpitih za naslednje letnike

  Predvidene so štiri štipendije, o katerih višini bo odločala komisija. Ob enakih pogojih bodo imeli prednost študenti gradbene smeri.

  Za dodatne informacije pišite na uprava@slovenskaprosveta.org ali kličite 040 370846.

  21. GLEDALIŠKI VRTILJAK


  Radijski oder


  “Odpuščanje ne spreminja preteklosti, širi pa prihodnost.”(Paul Boese)

  Radijski oder ob letošnjem kulturnem prazniku razpisuje natečaj za izvirno radijsko igro.

  Pogoji natečaja so objavljeni na linku:

  Razpis R.O. za izvirno radijsko igro