Slovenska prosveta

Dogodki


  LITERARNA NAGRADA “VSTAJENJE”


  19. septembra 1963 so se zbrali v Trstu na sedežu Slovenske prosvete, ul. Donizetti 3, predstavniki zamejskih demokratičnih in katoliških organizacij, revij, časopisov, Mohorjeve družbe iz Gorice in Celovca in na pobudo duhovnika in pesnika dr. Stanka Janežiča ustanovili Literarno … Več

  MLADI ODER


  Slovenska prosveta v Trstu in Zveza slovenske katoliške prosvete v Gorici podeljujeta že vrsto let (od leta 1975) priznanje Mladi oder. To so priznanja, ki jih krovni organizaciji ljubiteljske kulture podeljujeta igralcem, režiserjem in ljubiteljem odrske umetnosti in slovenske besede … Več

  MLADIKA


  Med pobudniki in prvimi ustvarjalci velja omeniti Jožeta Peterlina, Stanka Janežiča, Maksa Šaha, Ljubko Šorli, Vinka Beličiča, Vijolico Fonda, Mirka Javnornika in še drugi, katerim so se kasneje pridružili Vladimir Kos, Alojz Rebula, Martin Jevnikar, Lev Detela, Zora Tavčar, Milena … Več

  ŠTIPENDIJA ALBINA LOČIČNIKA


  Slovenska prosveta razpisuje štipendije iz Sklada Albina Ločičnika od leta 2012/13. Štipendije so namenjene slovenskim univerzitetnim študentom in študentkam inženirstva s stalnim bivališčem v Furlaniji Julijski krajini. Vojna vihra mu ni prizanesla. Sprva se je zatekel v Senožeče na dom … Več

  MALA GLEDALIŠKA ŠOLA MATEJKE PETERLIN


  poteka že vrsto let pod mentorstvom izkušenih igralcev Radijskega odra, mlajših animatorjev in poklicnega režiserja. Velik poudarek je na dikciji in nastopanju na odru. Zaradi velikega zanimanja (nad 50 otrok) razdelijo otroke v dve skupini, ki ločeno v tednu dni pripravijo … Več

  DRUŠTVO FINŽGARJEV DOM – Opčine


  Šahovski krožek deluje vsako soboto

  KNJIŽNICA DUŠANA ČERNETA


  Specializirana za zamejsko in zdomsko gradivo. Odprta od ponedeljka do petka od 9.00 do 12.00 ure, ul. Donizetti 3, Trst.

  MEŠANI PEVSKI ZBOR JACOBUS GALLUS


  ima redne vaje ob sredah in petkih od 20.00 – 22.00  na sedežu Glasbene matice, ul. Montorsino 2, Trst.

  MOSP


  Mladi v iskanju skupnih poti – MOSP časnikarska delavnica ima srečanja vsak petek ob 14.00 uri v Peterlinovi dvorani gledališka skupina ima vaje vsak petek ob 16.00 v Peterlinovi dvorani, ul. Donizetti 3, Trst. slovenski kulturni klub ima sračnja vsako … Več

  DRUŠTVO SLOVENSKIH IZOBRAŽENCEV


  Prireja svoje večere vsak ponedeljek ob 20.30 v Peterlinovi dvorani, ul. Donizetti 3, Trst. Od leta 1966 organizira študijske dneve Draga.