Slovenska prosveta

Dogodki


  MLADI ODER


  Slovenska prosveta v Trstu in Zveza slovenske katoliške prosvete v Gorici podeljujeta že vrsto let (od leta 1975) priznanje Mladi oder. To so priznanja, ki jih krovni organizaciji ljubiteljske kulture podeljujeta igralcem, režiserjem in ljubiteljem odrske umetnosti in slovenske besede … Več

  MLADIKA


  Med pobudniki in prvimi ustvarjalci velja omeniti Jožeta Peterlina, Stanka Janežiča, Maksa Šaha, Ljubko Šorli, Vinka Beličiča, Vijolico Fonda, Mirka Javnornika in še drugi, katerim so se kasneje pridružili Vladimir Kos, Alojz Rebula, Martin Jevnikar, Lev Detela, Zora Tavčar, Milena … Več

  ŠTIPENDIJA ALBINA LOČIČNIKA


  Vojna vihra mu ni prizanesla. Sprva se je zatekel v Senožeče na dom svoje matere. Nato se je preselil v Ajdovščino, kjer so ga Italijani zaprli. Pozneje so ga odpeljali v koncentracijsko taborišče Montecarlo-Savona v Italiji. Od tam so ga … Več

  MALA GLEDALIŠKA ŠOLA MATEJKE PETERLIN


  poteka že vrsto let pod mentorstvom izkušenih igralcev Radijskega odra, mlajših animatorjev in poklicnega režiserja. Velik poudarek je na dikciji in nastopanju na odru. Zaradi velikega zanimanja (nad 50 otrok) razdelijo otroke v dve skupini, ki ločeno v tednu dni pripravijo … Več

  DRUŠTVO FINŽGARJEV DOM – Opčine


  ansambel Uopenska mularija ima vaje ob sobotah 16.30 -18.30 Slovenski oder ima vaje ob petkih Šahovski krožek deluje vsako soboto zjutraj 10.00 – 12.00

  KNJIŽNICA DUŠANA ČERNETA


  Specializirana za zamejsko in zdomsko gradivo. Odprta od ponedeljka do petka od 9.00 do 12.00 ure, ul. Donizetti 3, Trst.

  MEŠANI PEVSKI ZBOR JACOBUS GALLUS


  ima redne vaje ob sredah ob 20.00 v dvorani Finžgarjevega doma, Opčine. ob petkih ob 20.00 na sedežu Glasbene matice, ul. Montorsino 2, Trst.

  SLOVENSKI KULTURNI KLUB


  Mlajša gledališka skupina ima vaje vsako soboto ob 12.30 v Peterlinovi dvorani, ul. Donizetti 3, Trst. BROSURA web

  DRUŠTVO SLOVENSKIH IZOBRAŽENCEV


  Prireja svoje večere vsak ponedeljek ob 20.30 v Peterlinovi dvorani, ul. Donizetti 3, Trst. Od leta 1966 organizira študijske dneve Draga.