52. študijski dnevi Draga 2017

Sobota, 2. september 2017, ob 16:00

Sobota, 2. septembra 2017

Ob 16.00: mag.Valerija Perger

KAKO DOLGO BO PORABJE ŠE SLOVENSKO?

Ob 19.00: Ob sedemdesetletnici priključitve Primorske Sloveniji bomo v sodelovanju s Kinoateljejem predvajali dokumentarno videonovelo MOJA MEJA, ki jo bo predstavila avtorica Nadja Velušček.

Slovenski jezik v Porabju na Madžarskem je pri mlajših in najmlajših generacijah izgubil mesto prvega, maternega jezika, njegovi govorci so le še srednje in starejše generacije. Porabski Slovenci, ta najmanjša slovenska zamejska skupnost, je na pragu usodnih trenutkov, pred katerimi si – skupaj z matično Slovenijo – še vedno zatiska oči: Ali bo na področju ohranjanja jezika in identitete začela novo pot za revitalizacijo obeh ali pa bo postala folklorna posebnost pokrajine. Opozorila, da manjšina brez jezika nima prihodnosti, največkrat niso slišana ali pa napačno interpretirana. Kako je z odnosom matice do Porabja? Kaj pa odnos domicilne madžarske države in Madžarov? Sta kultura in šolstvo garant ohranjanja skupnosti? Kaj pa Cerkev? In gospodarstvo? Veliko vprašanj, na katera se bo skušalo čim bolj izčrpno odgovoriti.

Magistrica slovenskega jezika in sociolingvistike Valerija Perger, v prostem času publicistka, blogerka in fotografinja, že 25 let na Zavodu RS za šolstvo opravlja delo pedagoške svetovalke za šolstvo Slovencev v Porabju na Madžarskem. Živi in dela v Monoštru. Njene strokovne naloge so vezane na slovensko-madžarske bilateralne sporazume, je predstavnica MIZŠ v Porabju. Deluje ne samo na šolskem, ampak tudi na kulturnem in informacijskem področju manjšinskega življenja. Leta 2010 je od slovenskega šolskega ministrstva na predlog porabskih učiteljev prejela najvišjo državno nagrado Republike Slovenije za izjemne dosežke na področju narodnostnega šolstva pri Slovencih v Porabju.