Prošnje za redno delovanje 2022

Članice Slovenske prosvete

Sreda, 19. januar 2022

Do 19. januarja morajo društva, ki so člani Slovenske prosvete, oddati prošnjo za prejem finančne podpore za redno delovanje v letu 2022.
Priložiti morajo vsebinsko in finančno obrazložitev.

Po 19. januarju ne sprejemamo več prošenj!! Prav tako ne upoštevamo nepopolno oddanih prošenj!