Slovenska prosveta

Dogodki


  Slovenska prosveta in založba Mladika


  OB 90 – LETNICI USTRELITVE BAZOVIŠKIH JUNAKOV

  IN OB 100 – LETNICI POŽIGA NARODNEGA DOMA

  razpisujeta Mladika in Slovenska prosveta

  LITERARNI NATEČAJ ZA ROMAN ALI POVEST NA TEMATIKO

  ŽIVLJENJA PRIMORSKIH SLOVENCEV POD FAŠISTIČNIM PREGANJANJEM

  MED OBEMA VOJNAMA.

  Nagrada znaša 3.000,00 evrov.

   

  Rokopise je treba poslati na naslov: Mladika, Ulica Donizetti 3, 34133 Trst – Italija, ali redakcija@mladika.com pod psevdomimom do 31. maja 2020. Osebni podatki avtorja naj bodo v posebni kuverti ali v priponki z izbranim psevdomimom. Besedilo naj ne presega 170.000 znakov. Tekst bo ocenjevala komisija, ki jo bosta imenovali ustanovi razpisnici.
  Finžgarjev dom
  Opčine (TS), Dunajska cesta / Strada per Vienna 35

  Društvo slovenskih izobražencev