Slovenska prosveta

40 ZVEZDE POMLADI

vabljeni na proslavo ob 40 letnici otroškega in mladinskega pevskega zbora

VESELA POMLAD

6. september, park Finžgarjevega doma na Opčinah, ob 20.00