Slovenska prosveta

Muzikolog z univerze v Palermu dr. Ivano Cavallini

 bo v italijanščini predaval na temo

PROTESTANTI IN PROTIREFORMACIJA V TRSTU IN ISTRI: GLASBA, JEZIKI, ČRKOPISI

Predstavil ga bo prof. Aleksander Rojc.