Slovenska prosveta

vabita na

  • predstavitev Rebuli posvečene slovenske osebne znamke, razglednice in žigov slovenske ter italijanske (dvojezičen žig) pošte (Filatelistično društvo Lovro Košir);
  • predavanje prof. Marije Pirjevec;
  • uradno odprtje Knjižnice Zore Tavčar in Alojza Rebule (oddelek Knjižnice Dušana Černeta z njuno donacijo izpred nekaj let).