Slovenska prosveta

SLOVENSKI KULTURNI KLUB

Mlajša gledališka skupina ima vaje vsako soboto ob 12.30 v Peterlinovi dvorani, ul. Donizetti 3, Trst.

BROSURA web