Slovenska prosveta

Dogodki


  TRŽAŠKI ŠKOFIJSKI ARHIV


  TRŽAŠKI ŠKOFIJSKI ARHIV IN PRVA SVETOVNA VOJNA Ozemlje tržaško-koprske škofije s sedežem v Trstu je od 30. junija 1828 do konca druge svetovne vojne (formalno do 17. oktobra 1977) poleg Trsta in okolice obsegala tudi del Krasa, Brkine, del Notranjske, … Več

  LITERARNA NAGRADA “VSTAJENJE”


  19. septembra 1963 so se zbrali v Trstu na sedežu Slovenske prosvete, ul. Donizetti 3, predstavniki zamejskih demokratičnih in katoliških organizacij, revij, časopisov, Mohorjeve družbe iz Gorice in Celovca in na pobudo duhovnika in pesnika dr. Stanka Janežiča ustanovili Literarno … Več

  MLADI ODER


  Slovenska prosveta v Trstu in Zveza slovenske katoliške prosvete v Gorici podeljujeta že vrsto let (od leta 1975) priznanje Mladi oder. To so priznanja, ki jih krovni organizaciji ljubiteljske kulture podeljujeta igralcem, režiserjem in ljubiteljem odrske umetnosti in slovenske besede … Več

  MLADIKA


  Med pobudniki in prvimi ustvarjalci velja omeniti Jožeta Peterlina, Stanka Janežiča, Maksa Šaha, Ljubko Šorli, Vinka Beličiča, Vijolico Fonda, Mirka Javnornika in še drugi, katerim so se kasneje pridružili Vladimir Kos, Alojz Rebula, Martin Jevnikar, Lev Detela, Zora Tavčar, Milena … Več

  ŠTIPENDIJA ALBINA LOČIČNIKA


  Slovenska prosveta razpisuje štipendije iz Sklada Albina Ločičnika od leta 2012/13. Štipendije so namenjene slovenskim univerzitetnim študentom in študentkam inženirstva s stalnim bivališčem v Furlaniji Julijski krajini. Vojna vihra mu ni prizanesla. Sprva se je zatekel v Senožeče na dom … Več

  MALA GLEDALIŠKA ŠOLA MATEJKE PETERLIN


  poteka že vrsto let pod mentorstvom izkušenih igralcev Radijskega odra, mlajših animatorjev in poklicnega režiserja. Velik poudarek je na dikciji in nastopanju na odru. Zaradi velikega zanimanja (nad 50 otrok) razdelijo otroke v dve skupini, ki ločeno v tednu dni pripravijo … Več

  DRUŠTVO FINŽGARJEV DOM – Opčine


  Delujeta dve gledališki skupini Tamara Petaros otroška gledališka skupina srednješolska gledališka skupina

  KNJIŽNICA DUŠANA ČERNETA


  Specializirana za zamejsko in zdomsko gradivo. Odprta od ponedeljka do petka od 9.00 do 12.00 ure, ul. Donizetti 3, Trst.

  MEŠANI PEVSKI ZBOR JACOBUS GALLUS


  ima redne vaje ob sredah in petkih od 20.00 – 22.00  na sedežu Glasbene matice, ul. Montorsino 2, Trst.

  MOSP


  Mladi v iskanju skupnih poti – MOSP časnikarska delavnica gledališka skupina slovenski kulturni klub BROSURA web

  DRUŠTVO SLOVENSKIH IZOBRAŽENCEV


  Prireja svoje večere vsak ponedeljek ob 20.30 v Peterlinovi dvorani, ul. Donizetti 3, Trst. Od leta 1966 organizira študijske dneve Draga.