Kdo smo

SLOVENSKA PROSVETA

Slovenska prosveta se je rodila kot odsek Slovenske krščanske socialne zveze 1. avgusta 1948. Samostojno je zaživela leta 1950, ko je bil za prvega predsednika izvoljen Josip Podobnik.

Sedež Slovenske prosvete v Trstu

Slovenska prosveta povezuje katoliška prosvetna in kulturna društva na Tržaškem. To pomeni, da ne razvija svoje dejavnosti samo v središču mesta, ampak skuša pomagati in povezovati tudi delo župnijskih krožkov, društev in domov izven Trsta. Njena skrb je pospeševanje prosvetne in kulturne dejavnosti. Ima preko trideset včlanjenih društev in krožkov, ki delujejo v tesni povezavi s slovenskimi župnijami in tržaško Cerkvijo. Ta društva delujejo v glavnem po domovih, ki so jih zgradili po vojni z velikimi žrtvami in trudom. Duša in glavni pobudnik za ustanovitev Slovenske prosvete je bil prof. Jože Peterlin.

Slovenska prosveta je ustanoviteljica mesečne revije Mladika in istoimenske založbe. Ustanovila je tudi kulturna društva, ki še danes delujejo v središču mesta: Društvo slovenskih izobražencev, Slovenski kulturni klub, Knjižnica Dušana Černeta, Mladi v odkrivanju skupnih poti in je dala pobudo za nakup osrednjega sedeža kulturnih ustanov v Trstu, na ulici Donizetti št. 3.

V okviru Slovenske prosvete deluje odbor za podelitev literarne nagrade Vstajenje (od leta 1962).

Galerija