Slovenska prosveta

Dogodki

  Peterlinova dvorana
  Trst/Trieste, ul. / via Donizetti 3

  Društvo slovenskih izobražencev


  vabi na posvet, ki ga organizira Forum lacanovskih psihoanalistov na temo

  MATERNI JEZIK IN PSIHOANALIZA

  Govorili bodo ugledni psihoanalisti Pavel Fonda,

  Eduardo Minesas (Forum Tel Aviv) in María Claudia Domínguez.

  Slovenska prosveta


  ŠTIPENDIJE ALBINA LOČIČNIKA ZA AKADEMSKO LETO 2019/2020

  Slovenska prosveta razpisuje že osmo leto študijske štipendije iz Sklada Albina Ločičnika v spomin na dobrotnika in zavednega Slovenca inž. Albina Ločičnika.

  Štipendije so namenjene slovenskim univerzitetnim študentom in študentkam inženirstva s stalnim bivališčem v Furlaniji Julijski krajini, ki so se v študijskem letu 2019/20 vpisali na študij omenjene smeri. Prošnjam, katere je treba nasloviti na Slovenska prosveta, Ul. Donizetti 3, 34133 Trst ali uprava@slovenskaprosveta.org do 8. decembra 2020, je treba priložiti:

  • kratek življenjepis – europass (s podatki o dosedanjem šolanju in delovanju v slovenskih organizacijah)
  • potrdilo o vpisu na fakulteto oziroma potrdilo o opravljenih izpitih

  Predvidene so štiri štipendije, o katerih višini bo odločala komisija. Ob enakih pogojih bodo imeli prednost študenti gradbene smeri.

  Dodatne informacije: uprava@slovenskaprosveta.org ali +040 370846