52. študijski dnevi Draga 2017

Petek, 1. september 2017, ob 16:30

Finžgarjev dom
Opčine (TS), Dunajska cesta / Strada per Vienna 35

Petek, 1. septembra 2017

Ob 16.30: dr. Maja Smotlak

POJMOVANJE NARODNE IDENTITETE MED SLOVENCI NA ZAHODNI NARODNOSTNI MEJI OD 19.STOLETJA DO SODOBNOSTI SKOZI PRIZMO ROMANA

Ob 19.00: Predvajanje dokumentarnega portreta o življenju Borisa Pahorja “Boris Pahor. Portrait d’un homme libre” avtorice in režiserke Fabienne Issartel.

Od 19. stoletja dalje, ko se je na območju Furlanije Julijske krajine začel oblikovati avtohtoni slovenski roman, je v njem imela narodna tematika pomembno vlogo. Ta se je neprekinjeno ohranjala skozi celotno 20. stoletje in se zaradi obdobja fašizma, tedanje narodne ogroženosti ter povojnih nerazrešenih napetosti še dodatno okrepila.

Letu 1991, ko je slovenski narod oblikoval svojo samostojno državo, so sledile še mnoge druge družbenopolitične spremembe, kot so propad Tržaške kreditne banke, sprejetje zaščitnega zakona, vstop Slovenije v Evropsko unijo in v schengensko območje. Kaj pa so vsi ti premiki pomenili za Slovence v Italiji? Kako so vplivali na njihovo držo do lastne narodne identitete?

Odgovore na zastavljena vprašanja lahko v določeni meri najdemo ravno znotraj romana. Vanj tudi sodobni slovenski avtorji v Italiji polagajo svoja vprašanja in prepričanja o narodu, obenem pa tudi s tem povezano aktualno vzdušje, vrednote, probleme, dinamike in lastnosti celotne manjšinske narodne skupnosti, ki ji pripadajo. Prav zato so spoznanja, do katerih pridemo skozi njihovo prebiranje in analizo, zanimiva ne le za literarnovedno stroko, temveč v enaki meri tudi za širši družbeni in politični diskurz.

Dr. Maja Smotlak je trenutno zaposlena na Inštitutu za jezikoslovne študije Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem. Raziskovalno se ukvarja s slovenskim leposlovjem, zlasti pa s slovensko književnostjo, ki nastaja v Italiji. Redno piše literarne kritike za Radio Trst A. Pred tem je leta 2014 doktorirala na Oddelku za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem. Letos je pri slovenski tržaški založbi Mladika izšla njena prva znanstvena monografija Narodna identiteta v sodobnem slovenskem romanu v Italiji (1991–2015).