Društvo Finžgarjev dom

Četrtek, 4. maj 2017, ob 20:00

Finžgarjev dom
Opčine (TS), Dunajska cesta / Strada per Vienna 35

ZA KVALITETO IN POLNOST ŽIVLJENJA V VSEH STAROSTNIH OBDOBJIH – PSIHOLOŠKI IN PEDAGOŠKI NASVETI ZA SPROTNE VSAKODNEVNE IZBIRE

DR. TANJA PIA METELKO

Mediacija v konfliktnih situacijah: v lastnem okolju, v šoli, delovnem okolju…