Društvo Finžgarjev dom

Četrtek, 19. april 2018, ob 20:00

Finžgarjev dom
Opčine (TS), Dunajska cesta / Strada per Vienna 35

vabi na peto predavanje iz niza »ŽELIM(O) VEČ !«(v kvaliteti odnosov, vzgoji mladih, vseživljenjskem samouresničevanju in soustvarjanju pozitivne in solidarne družbe)

MARKA JUHANTA

Govoril bo na temo POMEN STARIH VREDNOT V NOVEM SVETU

Skrb in vzgoja za vrednote, ki so bile v zadnjih letih nekoliko zapostavljene, se od otroštva prenašata na odraslega človeka in predstavljata pomembno plat razvoja. Mednje spada tudi netoleranca do vsakršnega nasilja!