Društvo Finžgarjev dom

Četrtek, 24. januar 2019, ob 20:00

“ZA PRIJETNEJŠE ŽIVLJENJE IN PRIJAZNEJŠE ODNOSE”

SILVA MATOS

POT IZ TEME V SVETLOBO