Društvo slovenskih izobražencev

Četrtek, 1. januar 1970

Peterlinova dvorana
Trst/Trieste, ul. / via Donizetti 3

v sodelovanju z založbo Mladika in Slavističnim društvom Trst-Gorica-Videm vabi  na predstavitev zbornika

ŽENSKA LITERARNA USTVARJALNOST NA PRIMORSKEM

Sodelujejo: Vlasta Polojaz, Vilma Purič, Ivan Verč in urednica zbornika Marija Pirjevec.