Društvo slovenskih izobražencev

Ponedeljek, 4. februar 2019, ob 20:00

v sodelovanju z založbo Mladika vabi na srečanje z raziskovalcem soške fronte

MITJO JURNOM in predstavitev njegove knjige

LEGENDA O PRIKLENJENIH MITRALJEZCIH