Društvo slovenskih izobražencev

Ob 75-letnici Pariške mirovne pogodbe: posledice za primorski prostor

Petek, 23. september 2022, ob 15:00

Peterlinova dvorana
Trst/Trieste, ul. / via Donizetti 3

Študijski center za narodno spravo in Društvo slovenskih izobražencev

Vas vljudno vabita na znanstveni posvet

Ob 75-letnici Pariške mirovne pogodbe: posledice za primorski prostor,

ki bo potekal v petek, 23. septembra 2022, z začetkom ob 15. uri

Po uspešno izvedenem znanstvenem posvetu Svoje slovenstvo so izpričali v širnem svetu, ki sta ga Študijski center za narodno spravo iz Ljubljane in Društvo slovenskih izobražencev iz Trsta izpeljala 8. oktobra 2021 na Opčinah pri Trstu, smo se odločili, da v letu, ko se spominjamo 75-letnice Pariške mirovne pogodbe, ponovno združimo moči obeh ustanov in s predavatelji iz matice in zamejstva osvetlimo nekatera zgodovinska vprašanja, ki zadevajo slovensko zahodno mejo po koncu druge svetovne vojne.

Uvodni nagovor: Sergij Pahor, predsednik DSI,

dr. Tomaž Ivešić, direktor SCNR

Referati in predavatelji na posvetu:

1) Represija komunistična režima ob zahodni meji med letoma 1945–1954 (referent dr. Jernej Vidmar).

2) Samostojno politično nastopanje Slovencev na Tržaškem, Goriškem in Videmskem v novih okvirih narodne manjšine (referentka Erika Jazbar).

3) Delo slovenskih duhovnikov na Primorskem za priključitev Primorske k matici (referent dr. Renato Podbersič).

4) Preganjanje duhovščine v priključenem delu Primorske in v coni B Svobodnega tržaškega ozemlja (referentka dr. Tamara Griesser Pečar).

5) Slovensko šolstvo na Tržaškem in Goriškem pred podpisom Pariške mirovne pogodbe in po njem v luči zapisnika seje o tekočih vprašanjih šolstva z dne 6. avgusta 1946 (referent prof. Tomaž Simčič).

6) Vloga političnih beguncev iz Slovenije pri oživljanju slovenstva v zamejstvu v Italiji (referent Ivo Jevnikar).

7) Slovenski begunci v Italiji po vzpostavitvi nove razmejitve med Jugoslavijo in Italijo (referentka dr. Helena Jaklitsch).

8) Nova govorica prostora: spremembe v kulturni krajini na Primorskem v letih 1943–1954 (referent dr. Matic Batič).