Javni razpis za razpisno področje A v letu 2021

finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu

Sreda, 18. november 2020

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, objavlja Javni razpis za razpisno področje A v letu 2021: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu.

Namen javnega razpisa za razpisno področje A v letu 2021: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu je spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo v sosednjih državah in njihovo povezovanje z Republiko Slovenijo.

Rok za prijavo je 30.11.2020

Prošnje sprejme Svet slovenskih organizacij izključno po pošti na naslov:

SVET SLOVENSKIH ORGANIZACIJ

Ul. Coroneo 19

34133 TRST

 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-razpisno-podrocje-a-v-letu-2021-financna-podpora-avtohtoni-slovenski-narodni-skupnosti-v-zamejstvu/