Nagrada

Četrtek, 9. april 2020

57. LITERARNA NAGRADA VSTAJENJE ZA LETO 2019

Komisija literarne nagrade Vstajenje v sestavi prof. Robert Petaros, prof. Neva Zaghet, prof. Magda Jevnikar, prof. Jadranka Cergol, prof. Adrijan Pahor, novinarka Erika Jazbar in urednik Marij Maver je v velikem tednu odločila, da letošnjo nagrado Vstajenje prejme:

Tone Mizerit za življenjsko delo.

Tone Mizerit se je rodil v Št. Rupertu na Dolenjskem leta 1944, očeta Martina je spoznal komaj deset let kasneje, ko se je mama z otroki iz Slovenije preselila k možu v Buenos Aires.

V novi domovini je študiral časnikarstvo, bil dve leti časnikar v argentinskih medijih ter eden pomembnejših akterjev kulturnih sredin Slovencev v Buenos Airesu. Nagrado prejme za svoje kulturno delovanje med slovensko skupnostjo v Argentini. Od leta 2005 je glavni urednik Meddobja, osrednje kulturno-literarne revije v izseljeništvu, ki jo od leta 1954 izdaja Slovenska kulturna akcija. Uredil je lanskoletno številko zbornika, ki je jubilejna, izšla je namreč kot dvestota publikacija omenjene Slovenske kulturne akcije, obeležuje pa tudi njeno 65-letnico.

Meddobju so se od začetka do današnjih dni zvrstili odlični eseji in razprave, dramatika, poezija in proza, prevodi, likovni dodatki, knjižne ocene, poročila in kakovostni prispevki o družbi in temeljnjih vprašanjih človeka.

Tone Mizerit je vse svoje življenje posvetil slovenski skupnosti v Argentini. Po očetovi strani njegov rod izhaja iz Števerjana, njegov stric Edvard je bil kot profesor, ravnatelj in nadzornik med graditelji slovenskega povojnega šolstva na Tržaškem. Nagrada Vstajenje se tako po nekajletnem premoru vrača v zdomstvo in opozarja na sredine, ki svoje delovanje gradijo na treh temeljnih vrednotah slovenstva, krščanstva in demokracije.

Trst, 8. aprila 2020

 Denar za nagrado je prispevala ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA z Opčin.