Razpis štipendije Albina Ločičnika

Štipendije za študente inženirstva

Ponedeljek, 8. november 2021

Slovenska prosveta razpisuje že deseto leto štipendije iz Sklada Albina Ločičnika v spomin na dobrotnika in zavednega Slovenca inž. Albina Ločičnika.
Štipendije so namenjene slovenskim univerzitetnim študentom in študentkam inženirstva s stalnim bivališčem v Furlaniji Julijski krajini, ki so se v študijskem letu 2021/22 vpisali na študij omenjene smeri. Prošnjam je treba priložiti:
• kratek življenjepis – europass (s podatki o dosedanjem šolanju in delovanju v slovenskih organizacijah)
• potrdilo o vpisu na fakulteto oziroma potrdilo o opravljenih izpitih

Predvidene so štiri štipendije, o katerih višini bo odločala komisija. Ob enakih pogojih bodo imeli prednost študenti gradbene smeri.
Prosilci morajo oddati prošnje do 21. decembra 2021 po pošti s pripisom »Prošnja za štipendijo A. Ločičnika« na:
Slovenska prosveta
Ul. Donizetti 3
34133 Trst
ali po elektronski pošti uprava@slovenskaprosveta.org
Razpis je objavljen tudi na spletni strani Slovenske prosvete (www.slovenskaprosveta.org), za dodatne informacije pišite na uprava@slovenskaprosveta.org.