Slovenska prosveta

Nedelja, 8. december 2019

ŠTIPENDIJE ALBINA LOČIČNIKA ZA AKADEMSKO LETO 2019/2020

Slovenska prosveta razpisuje že osmo leto študijske štipendije iz Sklada Albina Ločičnika v spomin na dobrotnika in zavednega Slovenca inž. Albina Ločičnika.

Štipendije so namenjene slovenskim univerzitetnim študentom in študentkam inženirstva s stalnim bivališčem v Furlaniji Julijski krajini, ki so se v študijskem letu 2019/20 vpisali na študij omenjene smeri. Prošnjam, katere je treba nasloviti na Slovenska prosveta, Ul. Donizetti 3, 34133 Trst ali uprava@slovenskaprosveta.org do 8. decembra 2019, je treba priložiti:

  • kratek življenjepis – europass (s podatki o dosedanjem šolanju in delovanju v slovenskih organizacijah)
  • potrdilo o vpisu na fakulteto oziroma potrdilo o opravljenih izpitih

Predvidene so štiri štipendije, o katerih višini bo odločala komisija. Ob enakih pogojih bodo imeli prednost študenti gradbene smeri.

Dodatne informacije: uprava@slovenskaprosveta.org ali +040 370846