Slovenska prosveta

Sreda, 4. marec 2020, ob 16:00

vabi na podelitev štipendij študentom inženirstva iz sklada

Albina Ločičnika

V SREDO, 4. MARCA OB 16. URI

na sedežu Slovenske Prosvete, ul. Donizetti 3