Slovenska prosveta

Sreda, 31. januar 2018

ŠTUDIJSKA ŠTIPENDIJA ALBINA LOČIČNIKA ZA AKADEMSKO LETO 2017/2018

 

Slovenska prosveta razpisuje že šesto leto študijske štipendije iz Sklada Albina Ločičnika v spomin na dobrotnika in zavednega Slovenca inž. Albina Ločičnika.

Štipendije so namenjene slovenskim univerzitetnim študentom in študentkam inženirstva s stalnim bivališčem v Furlaniji Julijski krajini, ki so se v študijskem letu 2017/18 vpisali na študij omenjene smeri. Prošnjam, katere je treba nasloviti na Slovensko prosveto, ul. Donizetti 3, 34133 Trst do 31. januarja 2018, je treba priložiti:

  • kratek življenjepis – europass (s podatki o dosedanjem šolanju in sodelovanju v slovenskih organizacijah)

  • potrdilo o vpisu na fakulteto oziroma potrdilo o opravljenih izpitih za naslednje letnike

  • potrdilo ISEE

Predvidene so štiri štipendije, o katerih višini bo odločala komisija. Ob enakih pogojih bodo imeli prednost študenti gradbene smeri.