Slovenska prosveta in založba Mladika

Nedelja, 31. maj 2020

OB 90 – LETNICI USTRELITVE BAZOVIŠKIH JUNAKOV

IN OB 100 – LETNICI POŽIGA NARODNEGA DOMA

razpisujeta Mladika in Slovenska prosveta

LITERARNI NATEČAJ ZA ROMAN ALI POVEST NA TEMATIKO

ŽIVLJENJA PRIMORSKIH SLOVENCEV POD FAŠISTIČNIM PREGANJANJEM

MED OBEMA VOJNAMA.

Nagrada znaša 3.000,00 evrov.

 

Rokopise je treba poslati na naslov: Mladika, Ulica Donizetti 3, 34133 Trst – Italija, ali redakcija@mladika.com pod psevdomimom do 31. maja 2020. Osebni podatki avtorja naj bodo v posebni kuverti ali v priponki z izbranim psevdomimom. Besedilo naj ne presega 170.000 znakov. Tekst bo ocenjevala komisija, ki jo bosta imenovali ustanovi razpisnici.