Slovenska prosveta in Zveza slovenske katoliške prosvete

Četrtek, 17. avgust 2017

MLADI ODER

43. TEKMOVANJE ZAMEJSKIH AMATERSKIH ODROV

Tekmovanja se lahko udeležijo amaterski odri, ki delujejo v naši deželi. Tekmovanje traja do konca leta 2017. Izid bo razglašen ob slovenskem kulturnem prazniku februarja prihodnje leto.

Za podrobnejša pojasnila in prijave:

SLOVENSKA PROSVETA, ul. Donizetti 3, Trst

tel.: 040 370846; uprava@slovenskaprosveta.org