Štipendija Albina Ločičnika 2020/21

za študente inženirstva z bivališčem v Furlaniji Julijski krajini

Sreda, 18. november 2020

Slovenska prosveta razpisuje že deveto leto štipendije iz Sklada Albina Ločičnika v spomin na dobrotnika in zavednega Slovenca inž. Albina Ločičnika.

Štipendije so namenjene slovenskim univerzitetnim študentom in študentkam inženirstva s stalnim bivališčem v Furlaniji Julijski krajini, ki so se v študijskem letu 2020/21

vpisali na študij omenjene smeri. Prošnjam je treba priložiti:

  • kratek življenjepis – europass (s podatki o dosedanjem šolanju in delovanju v slovenskih organizacijah)

  • potrdilo o vpisu na fakulteto oziroma potrdilo o opravljenih izpitih za naslednje letnike

Predvidene so štiri štipendije, o katerih višini bo odločala komisija. Ob enakih pogojih bodo imeli prednost študenti gradbene smeri.

Prosilci morajo oddati prošnje do 21. decembra 2020 po pošti s pripisom »prošnja za štipendijo« na:

Slovenska prosveta

Ul. Donizetti 3

34133 Trst

ali po elektronski pošti uprava@slovenskaprosveta.org

Za dodatne informacije tel. 040 370846 ali mail uprava@slovenskaprosveta.org