Uporaba deželnih finančnih sredstev

Podaljšani rok porabe sredstev

Petek, 20. november 2020

Dežela je zaradi izrednih razmer v obdobju epidemije covida-19 podaljšala roke za UPORABO FINANČNIH SREDSTEV, NAMENJENIH VARSTVU SLOVENSKE JEZIKOVNE MANJŠINE, in za predložitev obračuna.
Natančneje:

  • 29. člen DZ št. 13 z dne 29. 6. 2020 določa, da se finančna sredstva, ki so jih primarne ustanove slovenske jezikovne manjšine (iz odstavkov 3, 4, 4 bis, 5 in 6 18. člena Deželnega zakona 26/2007) prejele za svojo institucionalno dejavnost v letu 2020, lahko:

– uporabijo tudi za institucionalne dejavnosti, ki se bodo zaključile do 30. junija 2021;
– izkažejo v obračunu, ki ga je treba predložiti Službi za manjšinske jezike pri Centralni direkciji za lokalno samoupravo, sistem javnih uslužbencev, varnost in politiko priseljevanja do 30. septembra 2021;

  • črka b) desetega odstavka 9. člena DZ št. 22 z dne 6. 11. 2020 določa, da se lahko dejavnosti v okviru projektov, ki so jih predložile zveze ali federacije (iz petega odstavka DZ 26/2007) in za katere so prejele sredstva za leto 2020, lahko:

zaključijo do 31. decembra 2021;
– izkažejo v obračunu, ki ga je treba oddati do 28. februarja 2022.

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/patrimonio-culturale/comunita-linguistiche/FOGLIA27/