Urad Vlade Republike Slovenije

Objava razpisa

Ponedeljek, 27. november 2023

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, objavlja Javni razpis za razpisno področje A v letu 2024: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu.

Namen javnega razpisa za razpisno področje A v letu 2024: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu (v nadaljevanju: javni razpis) je spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo v sosednjih državah in njihovo povezovanje z Republiko Slovenijo.

 

 

https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-slovence-v-zamejstvu-in-po-svetu/javne-objave/