MEŠANI PEVSKI ZBOR JACOBUS GALLUS

  • ima redne vaje ob sredah in petkih od 20.00 – 22.00  na sedežu Glasbene matice, ul. Montorsino 2, Trst.