KULTURNE IZMENJAVE

KOROŠKI KULTURNI DNEVI NA PRIMORSKEM – PRIMORSKI KULTURNI DNEVI NA KOROŠKEM

Načrtna kulturna izmenjava med Koroško in Primorsko se je začela leta 1983, ko so predstavniki Zveze slovenske katoliške prosvete v Gorici, Slovenske prosvete iz Trsta in Krščanske kulturne zveze iz Celovca na srečanju v Ukvah sklenili redno kulturno izmenjavo vsako leto sredi oktobra, izmenično na Primorskem in na Koroškem. Poleg Gorice in Trsta so vključene tudi Ukve. V teku enega tedna gostujejo na Koroškem oz. na Primorskem posamezniki in skupine in pokažejo prerez svojega kulturnega delovanja. Zvrstijo se nastopi glasbenikov, gledališke predstave,  likovne razstave in predstavitve najnovejših knjig. Vključujemo srečanja političnih organizacij, kjer razpravljajo o aktualnih vprašanjih in problemih zamejstva. Dejansko so te prireditve pomemben prispevek k skupnemu slovenskemu kulturnemu prostoru in krepijo vezi med rojaki, ki živijo na prepihu raznarodovanja in potujčevanja.

20. KOROŠKI KULTURNI DNEVI NA PRIMORSKEM ali 40. IZMENJAVA

16. – 27. 10. 2022

Milka Hartman: Zakaj bi jaz ne pela

Katarina Hartmann (petje)

Michael Kristof-Kranzelbinder (recital)

Tonč Feinig (klavir in petje)