Slovenska prosveta

vabita na 

  • predstavitev bronaste Rebulove medalje (Društvo J. V. Valvasor in Slovenska Prosveta)
  • pevski nastop
  • predstavitev fotomonografije Franceta Pibernika o Rebuli (Mladika)