Društvo slovenskih izobražencev

v sodelovanju s Krožkom za družbena vprašanja Anton Gregorčič
vabi na predvajanje dokumentarca
Za slovenski glas
o nastanku in izglasovanju čl. 28 za olajšano izvolitev slovenskega predstavnika v deželni svet Furlanije-Julijske krajine.
Na večeru bosta sodelovala odv. Andrej Berdon in odv. Damijan Terpin.