Slovenska prosveta

vabi na predstavitev knjige Darinke Kozinc o aleksandrinkah

LES SLOVÈNES

Z avtorico se bo pogovarjala urednica založbe,

glasbeni utrinek bo podala citrarka Janka Frančeškin.