ANDREJ FLOGIE

Dr. Andrej Flogie je direktor Zavoda A. M. Slomška ter predstojnik oddelka za tehniko na Fakulteti za naravoslovje in matematiko v Mariboru. V letih 2006-2009 je bil direktor direktorata za informacijsko družbo (Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo), v obdobju 2020-2022 pa svetovalec za digitalizacijo izobraževanja v kabinetu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Je vodja več mednarodnih in nacionalnih raziskovalnih projektov, ukvarja pa se z vplivom sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije na družbo in izobraževanje.