ANDREJA DUHOVNIK ANTONI

Rojena v Ljubljani, Slovenija, z odličnim uspehom konča šolanje na klasični gimnaziji in študira slovenski jezik s književnostjo in etnologijo/kulturno antropologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer za svojo diplomsko nalogo prejme Prešernovo študentsko nagrado.

Po diplomi se zaposli na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in opravlja delo lektorice slovenščine na univerzah v tujini; v študijskem letu 1981-82 na Univerzi v Krakovu na Poljskem, v naslednjih letih pa v Italiji, in sicer na Univerzi v Vidmu ter v Padovi.

Ukvarja se tudi s prevajalskim delom ter z literarno kritiko.

Leta 1997 se zaposli na Zavodu RS za šolstvo, kjer opravlja delo pedagoškega svetovalca za slovenske šole v Italiji in je na Deželnem šolskem uradu v Trstu predstavnica RS za šolska vprašanja Slovencev v Italiji. Po poučevanju na slovenskem klasičnem liceju v Gorici (Italija) je od šolskega leta 1983-84 pa vse do danes profesorica slovenščine na mednarodni šoli »United World College of the Adriatic« v Devinu pri Trstu. V programu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS »učenje slovenščine na daljavo« tudi mentorica slovenskim dijakom, ki se šolajo v programu mednarodne mature v tujini, od septembra 2015 na šolah UWC Mostar, UWC Bosch (Nemčija), UWC Singapore, UWC Hong Kong. Je tudi članica komisije UWC Slovenija, ki izbira slovenske dijake za šolanje na UWC šolah.

Je članica programskega odbora Društva Bralna značka Slovenije, ki v RS promovira branje med mladimi, članica državne komisije tekmovanja iz slovenščine za Cankarjevo priznanje, zunanja ocenjavalka iz predmeta slovenščina na nacionalni maturi v RS; s pridobljenim znanjem in strokovnimi izkušnjami pridobi v RS najvišji pedagoški naziv – učitelj svetnik.