ddr. Evgen Bavčar

Publicist in fotograf Evgen Angel Bavčar se je rodil 2. oktobra 1946 v Lokavcu pri Ajdovščini. Po usodni eksploziji detonatorja za mine je do svojega dvanajstega leta popolnoma izgubil vid. Kljub odsotnosti učbenikov in knjig v slovenščini, ki bi bili napisani v Braillovi pisavi, in posledičnim težavam je uspešno maturiral na gimnaziji v Novi Gorici, diplomiral pa na ljubljanski Filozofski fakulteti, in sicer iz filozofije in zgodovine. Za kratek čas je postal gimnazijski profesor zgodovine, nato je leta 1972 s štipendijo francoske vlade nadaljeval študij filozofije in estetike v Parizu: leta 1973 je na Sorboni dosegel magisterij iz estetike, leta 1976 pa še doktorat. Istega leta je začel raziskovalno delo na CNRS (Centre national de la recherche scientifique) in nadaljeval študije za pridobitev državnega doktorata (na temo Art et société dans les esthétiques françaises contemporaines).

Evgen Bavčar je izdal ogromno strokovnih in umetniških publikacij. V središču njegove estetske misli je humanistična vizija človeka, ki se udejanja v lepem in dobrem ter stremi k potrjevanju človekovega dostojanstva, k povezovanju različnosti in k utrjevanju medsebojnosti. Ob umetniškem delu pa je izjemno pomembna njegova vloga pri promociji slovenske literature v Evropi in prodora evropske literature v slovenski prostor. Bavčar je dolga desetletja neutrudni pobudnik prevodov slovenske literature v francoščino ter francoskih del v slovenščino.

Od leta 1987 se Bavčar intenzivno posveča likovni umetnosti, točneje fotografiji. Poleg številnih odmevnih razstav, ki jih je imel po vsem svetu (od Prage in Amsterdama do Moskve in Istambula, od Berlina in Oxforda do Sao Paola, Kalifornije, Tokia in Ciudada de Mexico), vodi seminarje o fotografiji in predava na mednarodnih strokovnih srečanjih. Za umetnost fotografije namreč ne potrebuje očesa, kot sam pravi, ampak duha in srce. V okviru manifestacij Mois de la photo je bil novembra 1988 izbran za uradnega fotografa meseca. Avgusta 1992 je bil docent Poletne akademije na Visoki šoli za likovno umetnost v Berlinu.

Evgen Bavčar je vseskozi tudi borec za pravice slepovidnih. Tako ima nesporno zaslugo, da je novembra 2008 uspel s postopkom na Ustavnem sodišču RS uveljaviti zakon o pravnem postopku, ki slepim zagotavlja vse gradivo v brajici. Za svoje delo je Evgen Bavčar prejel številne nagrade in priznanja, med katerimi Red za zasluge RS (2004) ter Pretnarjevo nagrado ambasadorjem slovenske književnosti in jezika po svetu (2012). Leta 2013 so mu v knjižnici José Vasconcelos v Cuidadu de Mexicu, ki slovi po tem, da ima največjo zbirko knjig v Braillovi pisavi na svetu, podelili častni doktorat. Leta 2016 je prejel Nagrado Državljan Evrope, ki jo podeljuje Evropski parlament, istega leta tudi prestižno nagrado Francoske legije časti. Evgen Bavčar tekoče govori sedem jezikov. Danes živi in ustvarja med rodnim Lokavcem in Parizom.