DEJAN VALENTINČIČ

Dr. Dejan Valentinčič je državni sekretar v Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. Po izobrazbi je pravnik, je docent na Fakulteti za državne in evropske študije Nove univerze (FDŠ) in na Fakulteti za uporabne družbene študije (FUDŠ). Od leta 2018 je vodja raziskovalne skupine Inštituta ASEF za izobraževanje in raziskovanje, ki ga je pred tem tudi vodil. Je avtor številnih strokovnih člankov in knjig na temo manjšinskega in migracijskega prava in politike, položaja Slovencev v zamejstvu in po svetu ter manjšin v Sloveniji, kroženja možganov in medetnične integracije.