EGON PELIKAN

Zgodovinar prof. dr. Egon Pelikan (Ljubljana, 1963) je leta 1998 doktoriral na Filozofski fakulteti v Ljub­ljani. Izpopolnjeval se je na univerzah na Dunaju, v Gradcu in Trstu. Kot član znanstvene ustanove Alexander von Humboldt je gostoval na Univerzi v Essnu in pri Saški akademiji znanosti v Leipzigu. Od leta 1998 je zaposlen na Znanstveno-raziskovalnem središču Koper in od leta 2004 je predstojnik njegovega Inštituta za zgodovinske študije. V letih 2008–2010 je bil predsednik Zveze zgodovinskih društev Slovenije.

Je avtor vrste razprav ter monografij o zgodovini slovenskega političnega katolicizma in Primorske. Med njegova glavna dela sodijo: Engelbert Besednjak v parlamentu (1996), Akomodacija ideologije političnega katolicizma na Slovenskem (1997), Josip Vilfan v parlamentu (1997), Tajno delovanje primorske duhovščine pod fašizmom (2002), ki je leta 2012 izšlo tudi v italijanski izdaji, Tajno štetje prebivalstva v Julijski krajini leta 1933 (2002).

Leta 2016 je izdal monografijo Tone Kralj in prostor meje, za katero je prejel Zoisovo nagrado. Letos je izšla dopolnjena angleška izdaja te knjige, napovedan je še italijanski prevod.