ERIKA KÖLES KISS

Erika Köles Kiss je aprila 2014 postala prva zagovornica porabskih Slovencev v madžarskem parlamentu. S tem je manjšina dobila svojega zastopnika, ne pa tudi parlamentarca s polnopravno glasovalno pravico. Erika Köles Kiss je pedagoginja in publicistka, poučuje slovenski in madžarski jezik, aktivna je v manjšinskih in strokovnih organizacijah ter upravnih telesih na manjšinskem področju.