ERNEST PETRIČ

Slovenski politik, pravnik, politolog, strokovnjak za mednarodne odnose, univerzitetni profesor in diplomat. Rodil se je 18. novembra 1936 v Tržiču. Študiral je v Ljubljani in se izpopolnjeval na Dunaju, v Nemčiji, Veliki Britaniji in Nizozemski. V letih 1967–72 je bil odgovoren za znanost in tehnologijo v Kavčičevi vladi. Tako imenovana akcija 25 poslancev je imela za Petriča hude in dolgotrajne posledice, zato je svojo prihodnost gradil na tujem. Ukvarjal se je s problemi mednarodnega prava in mednarodnimi odnosi, z vprašanji varstva manjšin in pravice do samoodločbe. Deloval je v različnih organih OZN in OECD ter Unesca. Pri Raziskovalni skupnosti Slovenije je bil predsednik komisije za znanstveno-tehnično sodelovanje. Bil je veleposlanik SFRJ v Indiji, leta 1991 je postal prvi veleposlanik R Slovenije v Združenih državah in nato državni sekretar na zunanjem ministrstvu RS. Kasneje je bil veleposlanik na OZN in nato v Avstriji. V letih 2006–07 je obenem predsedoval Svetu guvernerjev IAEA (Mednarodne agencije za atomsko energijo) na Dunaju.

Leta 2008 je bil izvoljen za ustavnega sodnika, novembra 2010 je postal predsednik Ustavnega sodišča. Je član in bivši predsednik ILC (International Law Commission). Ukvarjal se je zlasti z vprašanji varstva manjšin, pravice do samoodločbe ter z vlogo znanosti in mednarodnimi vidiki prenosa tehnologije. Je v IAEA (Mednarodne agencije za atomsko energijo) na Dunaju. Objavil je številne članke in razprave v domačih in tujih strokovnih publikacijah in več knjig, od tega štiri s področja mednarodnega prava, ter temeljno delo v slovenskem jeziku o zunanji politiki: Zunanja politika. Osnove teorije in praksa, objavljeno tudi v angleščini in albanščini.

Je predstojnik katedre za mednarodno in evropsko pravo na Evropski pravni fakulteti Nove univerze (Nova Gorica in Ljubljana). Občasno še predava mednarodno pravo na FDV ter na Fakulteti za evropske in državne študije na Brdu pri Kranju. Od 2017 je nepoklicni svetovalec za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v uradu predsednika Boruta Pahorja. Mohorjeva družba v Celovcu mu je lani izdala odmevno knjigo Spomini in spoznanja. Leta 2006 je bil odlikovan z zlatim redom za zasluge Republike Slovenije.