FELICE ŽIŽA

Zastopnik italijanske narodne skupnosti v Sloveniji poslanec Felice Žiža, se je rodil v Pulju leta 1963. Po maturi na italijanski gimnaziji v Piranu, je študiral na medicinski fakulteti Univerze v Trstu in diplomiral leta 1990, ter dosegel leta 1995 specializacijo v kirurgiji, abdominalno kirurgijo je leta 2012 specializiral v Ljubljani. V letih od 2012 do 2018 je bil strokovni direktor Splošne bolnišnice v Izoli. Leta 2012 je bil izvoljen v državni zbor Republike Slovenije.