HELENA JAKLITSCH

Helena Jaklitsch se je rodila v Novem mestu v slovensko-kočevarski družini. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je študirala zgodovino in sociologijo. Leta 2008 je na oddelku za zgodovino magistrirala, leta 2016 pa s temo Slovensko begunsko šolstvo v taboriščih v Avstriji in Italiji od 1945 do 1950 doktorirala. Leta 2005 se je zaposlila na Ministrstvu za pravosodje, kasneje pa je svoje delo nadaljevala na Ministrstvu za kulturo. Od leta 2020 do 2022 je bila ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu. Je avtorica ali soavtorica več knjig, strokovnih in poljudnih člankov. Poleg slovenske novejše zgodovine raziskuje tudi zgodovino Kočevarjev. Je podpredsednica Slovenskega zgodovinskega društva za novejšo in sodobno zgodovino, strokovna sodelavka pri Rafaelovi družbi, dolga leta je bila članica uredniškega odbora revije Tretji dan.