IGOR BAHOVEC

 Igor Bahovec je dipl. fizik in dr. socioloških znanosti. Zaposlen je na Teološki fakulteti in na Inštitutu za razvojne in strateške analize v Ljubljani. Njegova raziskovalna področja so: skupnosti, oseba, družina, civilna družba, socialni kapital, postmoderna kultura, identiteta, religija ter možnost prehoda k novemu obdobju zahodne civilizacije in vloga krščanstva pri tem. Posveča se misli papeža Frančiška, zlasti tematikam družine, integralne ekologije, identitete Evrope, bratstva in družbenega prijateljstva. Prizadeva si za širjenje pristnega medosebnega in medkulturnega dialoga.. Objavil je vrsto znanstvenih in strokovnih člankov ter dve znanstveni knjigi: Postmoderna kultura in duhovnost ter Skupnosti: teorije, oblike, pomeni. Na Dragi je že predaval leta 2017.