IGOR GABROVEC

Deželni svetnik in novinar Igor Gabrovec je od mladih nog vpet v življenje slovenske manjšine v Italiji in posebej v svet politike. Aktiven je bil v krajevnih in deželnih manjšinskih organizacijah, v katerih je zasedal vodilne položaje. Dvakrat je bil izvoljen v občinski svet devinsko-nabrežinske občine. V deželni svet je bil prvič izvoljen leta 2008, potrjen leta 2013 ko je bil izvoljen za podpredsednika sveta, še tretjič pa je bil izvoljen leta 2018. Od leta 2015 je deželni tajnik stranke Slovenska skupnost.