JOŽE MARKETZ

Krško-celovški škof Jože Marketz se je rodil leta 1955 v Št. Lipšu na Koroškem, maturiral je na gimnaziji na Plešivcu, teologijo je študiral v Salzburgu in Ljubljani, kot diakon je preživel eno leto v misijonih v Ekvadorju, duhovniško posvečenje je prejel leta 1982. Doktorat iz teologije je dosegel leta1992 na Dunaju, študije pa je izpopolnjeval v Rimu in Jeruzalemu. Leta 2009 je prevzel ravnateljstvo škofijskega Dušnopastirskega urada in bil več let odgovoren za škofijski tisk. Leta 2014 je bil imenovan za vikarja za koroško Karitas in socialne službe. Tretjega decembra lani ga je papež Frančišek imenoval za novega krško-celovškega škofa in bil posvečen 2. februarja letos.

Jože Marketz je leta 1995 predaval na Dragi o sožitju med etnijami na verskem področju, leta 2010 pa se je udeležil okrogle mize ob 90-letnici koroškega plebiscita.