KARL HREN

Dr. Karl Hren (1973) iz Gorič na Koroškem je po maturi na Slovenski gimnaziji v Celovcu študiral politologijo, zgodovino in pravo na Dunaju. Po vrnitvi se je vključil v Narodni svet koroških Slovencev in Enotno listo, bil je tudi predsednik Evropskega urada za manj razširjene jezike. Pri deželni vladi na Koroškem je bil vodja Biroja za slovensko narodno skupnost. Nato se je zaposlil na Slovenski gospodarski zvezi in pri Koroškem skladu za pospeševanje gospodarstva. Od leta 2014 je sodirektor Mohorjeve družbe v Celovcu.