KOZMA AHAČIČ

Jezikoslovec in literarni zgodovinar Kozma Ahačič se je rodil leta 1976 v Kranju. Doktoriral je leta 2007 na Filozofski fakulteti v Ljubljani, od leta 2003 dela na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša SAZU. Od leta 2011 je član Področne predmetne komisije za slovenski jezik na ZRSŠ. Je vodja inštitutskega raziskovalnega programa, vodil je tudi več različnih raziskovalnih projektov, med letoma 2008 in 2013 je predaval na Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete v Ljubljani. Je sourednik revije Slovenski jezik/Slovene Linguistic Studies ter urednik portala www.fran.si. Od leta 2016 je redni član ustanove L’Institut d’études slaves v Parizu.