LAURA SGUBIN

Laura Sgubin je diplomirala iz konferenčnega tolmačenja in prevajanja na Visoki šoli za prevajalce in tolmače v Trstu, kjer je poleg slovenščine študirala še nemščino in ruščino. Več kot petnajst let je bila samostojna tolmačka in prevajalka in je delala za različne institucionalne in zasebne stranke v Italiji in Sloveniji, ob tem pa se je posvečala prevajanju leposlovnih in gledaliških del. Na Univerzi v Vidmu in Visoki šoli za prevajalce in tolmače v Trstu je predavala prevajanje in tolmačenje. Od leta 2018 je zaposlena kot prevajalka in tolmačka na Centralnem uradu za slovenski jezik pri Avtonomni deželi Furlaniji Julijski krajini.